Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu vực của hệ thống sông nào nước ta nằm ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu vực của hệ thống sông nào nước ta nằm ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông Mã.                             B. Sông Hồng.                      C. Sông Cả.                                D. Sông Thu Bồn.

A. Sông Mã.