Điểm khác biệt cơ bản nào sau đây về điều kiện tự nhiên làm cho Đông bằng sông Cửu Long có sản lượng lương thực vượt trội so với Đồng bằng sông Hông?

Điểm khác biệt cơ bản nào sau đây về điều kiện tự nhiên làm cho Đông bằng sông Cửu Long có sản lượng lương thực vượt trội so với Đồng bằng sông Hông?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Điểm khác biệt cơ bản nào sau đây về điều kiện tự nhiên làm cho Đông bằng sông Cửu Long có sản lượng lương thực vượt trội so với Đồng bằng sông Hông?

A. Nguồn nước phong phú.                                             B. Quy mô diện tích.

c. Khí hậu thuận lợi.                                                         D. Trình độ thâm canh.

B. Quy mô diện tích.