Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết cực Nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lượng mưa ít nhất nước ta chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết cực Nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lượng mưa ít nhất nước ta chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết cực Nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lượng mưa ít nhất nước ta chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

A.       Vị trí khuất gió Tây Nam và địa hình song song với hướng gió.

B.      VỊ trí đón gió Đông Nam và địa hình vuông góc với hướng gió.

c. Tác động của dải hội tụ nhiệt đới.

D. Mùa bão không trùng với mùa mưa.

A.       Vị trí khuất gió Tây Nam và địa hình song song với hướng gió.