Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có nhiều

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có nhiều

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn.

 B.  vùng nước quanh đảo và quần đảo.
 C. ô trũng rộng lớn ở các đông bằng.
 D. sông suối, kênh rạch, ao hồ.

 A. bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn.