Nửa sau mùa đông gió mùa Đông Bắc ở nước ta có mang tính chất lạnh ẩm vì gió này di chuyển

Nửa sau mùa đông gió mùa Đông Bắc ở nước ta có mang tính chất lạnh ẩm vì gió này di chuyển

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. qua lục địa Trung Hoa rộng lớn.                           
B. xuống phía nam và mạnh lên.
C. về phía tây và qua vùng núi.                                    
D. về phía đông qua biển.

D đúng