Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bán đảo Đông Dương.                                                        
B. bán đảo Ma Lai.
C. bán đảo Trung - Ấn.                                                             
D. bán đảo Tiểu Á.
A