Nguyên nhân nào sau đây không phải là chủ yếu để cây lúa chiếm diện tích lớn nhất trong các loại cây trồng của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay?

Nguyên nhân nào sau đây không phải là chủ yếu để cây lúa chiếm diện tích lớn nhất trong các loại cây trồng của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đất phù sa màu mờ.                                                          B. Khí hậu nóng ấm.

C. Dân số đông.                                                                     D. Nhu cầu xuất khẩu tăng nhanh.

 D. Nhu cầu xuất khẩu tăng nhanh.