Khu vực có thềm lục địa bị thu hẹp nhất ở nước ta thuộc vùng                                                               

Khu vực có thềm lục địa bị thu hẹp nhất ở nước ta thuộc vùng                                                               

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nam Trung Bộ.             B. Vịnh Bắc Bộ.                    C. Vịnh Thái Lan.                 D. Bắc Trung Bộ.

A. Nam Trung Bộ.