Vai trò của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngày càng quan trọng hơn khi

Vai trò của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngày càng quan trọng hơn khi

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hiện đại hóa các sân bay trong vùng.                               B. Mở rộng đường quốc lộ 1A.

C. Nâng cấp các tuyến đường ngang.                              D. Phát triển giao thông đường sông.

C. Nâng cấp các tuyến đường ngang.