Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi nhất cả nước để xây dựng các cảng biển dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau đây?

Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi nhất cả nước để xây dựng các cảng biển dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi nhất cả nước để xây dựng các cảng biển dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau đây?

A. Đường bờ biển dài, có nhiều đầm phá.                    B. Cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng,

c. VỊ trí gần các tuyến hàng hải quốc tế.                        D. Có nhiều vịnh nước sâu rộng, kín gió.


 
D. Có nhiều vịnh nước sâu rộng, kín gió.