Trung tâm công nghiệp Cần Thơ có thế mạnh để phát triển ngành nào sau đây?

Trung tâm công nghiệp Cần Thơ có thế mạnh để phát triển ngành nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Luyện kim màu.                  B. Chế biến nông sản.                    C. Sản xuất ô tô.                    D. Đóng tàu.

B. Chế biến nông sản.