Hàng năm nước ta nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn là do

Hàng năm nước ta nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có mùa hạ kéo dài đến 8 - 9 tháng.

B. Mùa đông ngắn 2 - 3 tháng chỉ có ở miền Bắc.

C. Nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc.

D. Có ngày dài hơn đêm quanh năm.

C. Nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc.