Các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp lớn ờ nước ta là

Các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp lớn ờ nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hài Phòng, Thái Nguyên, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

B. Hải Phòng, Biên Hòa, Hạ Long, Vũng Tàu.

C. Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Nha Trang.

D. Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

D. Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.