Tỉnh nào duy nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Tỉnh nào duy nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lạng Sơn.                        B. Phú Thọ.                           c. Bắc Giang.                          D. Quảng Ninh.

D. Quảng Ninh.