Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 và trang 4 - 5, cho biết mỏ bô xít nước ta tập trung nhiều nhất ở đâu?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 và trang 4 - 5, cho biết mỏ bô xít nước ta tập trung nhiều nhất ở đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây Bắc.                           B. Đông Bắc.                       c. Tây Nguyên.                     D. Nam Bộ.

C. Tây Nguyên.