Căn cứ vào bản đồ Lúa (năm 2007) trang 19 của Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các tinh nào sau đây có sản lượng lúa đứng vào loại hàng đầu cả nước?

Căn cứ vào bản đồ Lúa (năm 2007) trang 19 của Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các tinh nào sau đây có sản lượng lúa đứng vào loại hàng đầu cả nước?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào bản đồ Lúa (năm 2007) trang 19 của Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các tinh nào sau đây có sản lượng lúa đứng vào loại hàng đầu cả nước?

A. An Giang, Kiên Giang.                                                   B. Kiên Giang, Đông Tháp.

c. Thanh Hóa, Thái Bình.                                                  D. Thái Bình, Sóc Trăng.

A. An Giang, Kiên Giang.