Cần phải khai thác tổng hợp các nguồn tài nguyên vùng biển và hải đảo không phải để

Cần phải khai thác tổng hợp các nguồn tài nguyên vùng biển và hải đảo không phải để

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hoạt động kinh tế biển rất đa dạng.                            
B. đem lại hiệu quả kinh tế cao.
C. góp phần phân bố lại dân cư cả nước.                       
D. góp phần bảo vệ môi trường.
C