Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với thời gian hoạt động của bão ở Việt Nam?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với thời gian hoạt động của bão ở Việt Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với thời gian hoạt động của bão ở Việt Nam?

A.       Bão sớm nhất ở Bắc Trung Bộ.                             B. Bão chậm nhất ở Nam Trung Bộ.

c. Bão chậm dàn từ Bắc vào Nam.                                D. Bão nhanh dần từ Bắc vào Nam.

c. Bão chậm dàn từ Bắc vào Nam.