Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của một số tỉnh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của một số tỉnh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nuôi trồng của Nam Định nhỏ hơn Quảng Ninh.

B. Khai thác của Thanh Hóa nhỏ hơn Ninh Bình.

C. Nuôi trông của Nghệ An nhỏ hơn Hà Tĩnh.

D. Khai thác của Quảng Ninh nhỏ hơn Quảng Trị.

B. Khai thác của Thanh Hóa nhỏ hơn Ninh Bình.