Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trong các tỉnh có cửa khẩu quốc tế, tình nào có tổng giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trong các tỉnh có cửa khẩu quốc tế, tình nào có tổng giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lào Cai.                             B. Lạng Sơn.                         C. Quảng Ninh.                     D. Tây Ninh.

  C. Quảng Ninh.