Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nơi nào sau đây có Khu dự trữ sinh quyển thế giới?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nơi nào sau đây có Khu dự trữ sinh quyển thế giới?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ba Vì.                    B. Cù Lao Chàm.                     C. Tam Đảo.                  D. Bái Tử Long.
B. Cù Lao Chàm.