Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta xảy ra nghiêm trọng ở

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta xảy ra nghiêm trọng ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. các thành phố lớn đông dân.                                        
B. các khu công nghiệp, khu chế xuất.
C. vùng cửa sông, ven biển.  
D. các vùng rừng đàu nguồn
A