Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết đường bờ biển nước ta chạy từ Móng Cái đến nơi nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết đường bờ biển nước ta chạy từ Móng Cái đến nơi nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phú Quốc.                        B. Hà Tiên.                           c. Cà Mau.                            D. Xóm Mũi.

B. Hà Tiên.