Mùa khô ở Đông băng sông Cửu Long không gây ra hậu quả nào sau đây?

Mùa khô ở Đông băng sông Cửu Long không gây ra hậu quả nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng nguy cơ cháy rừng.                                             B. Sâu bệnh phá hoại mùa màng.

C. Xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền.                        D. Thiếu nước ngọt trong sản xuất sinh hoạt.

 B. Sâu bệnh phá hoại mùa màng.