Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ngày, tháng, năm nào, ở đâu?

Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ngày, tháng, năm nào, ở đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. 27/05/1997 tại Băng Cốc.                                              B. 25/07/1997 tại Hà Nội.

C. 28/07/1995 tại Benda Sèri Bêgaoan.                             D. 27/08/1995 tại Gia-các-ta.

C. 28/07/1995 tại Benda Sèri Bêgaoan.