Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đông bằng sông Cửu Long là

Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đông bằng sông Cửu Long là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Địa hình thấp nên thường xuyên chịu tác động của thủy triều.

B. Đất quá chặt, thiếu dinh dưỡng.

C. Phần lớn diện tích đất là đất phèn, đất mặn lại có mùa khô sâu sắc.

D. mạng lưới sông ngòi dày đặc gây cản trở giao thông đường bộ.

C. Phần lớn diện tích đất là đất phèn, đất mặn lại có mùa khô sâu sắc.