Căn cứ vao Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà nằm trên sông nào?

Căn cứ vao Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà nằm trên sông nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông Gâm                         B. Sông Chảy       

C. Sông Hồng.                       D. Sông Đà.

B. Sông Chảy