Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận định nào không đúng khi so sánh diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm của các vùng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận định nào không đúng khi so sánh diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm của các vùng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.   Diện tích cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên lớn hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm.
B.   Diện tích cây công nghiệp hàng năm của Đồng bằng sông Hông lớn hơn diện tích cây công nghiệp lâu năm.
C. Diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ ít hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm.
D. Diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước lớn hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm.

C. Diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ ít hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm.