Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào trực thuộc trung ương có quy mô dân số năm 2007 dưới 1.000.000 người?

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào trực thuộc trung ương có quy mô dân số năm 2007 dưới 1.000.000 người?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội.                   B. TP. Hồ Chí Minh.                 C. Đà Nẵng.                        D. Hải Phòng.

C. Đà Nẵng.