Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ nước ta?  

Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ nước ta?  

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tín phong bán cầu Bắc.                                               B.  Gió mùa Đông Bắc
C. Gió phơn Tây Nam                                                        D. Gió mùa Tây Nam.

C. Gió phơn Tây Nam