Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất ở nước ta là

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. dải công nghiệp từ TP. Hồ chí Minh đến Cà Mau.

B. Đồng bằng sông Hồng và các vùng phụ cận.

C. dọc theo Duyên hải miền Trung.

D. khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng và các vùng phụ cận.