Từ đầu thập kỷ 90 đến nay, ngành du lịch nước ta phát triển nhanh do nguyên nhân chính nào sau đây?   

Từ đầu thập kỷ 90 đến nay, ngành du lịch nước ta phát triển nhanh do nguyên nhân chính nào sau đây?   

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tài nguyên du lịch phong phú.                                    B. Chính sách đổi mới của Nhà nước.

C. Khai thác nhiều điểm du lịch hấp dẫn.                        D. Quy hoạch hợp lí các vùng du lịch.

B. Chính sách đổi mới của Nhà nước.