Thế mạnh đặc biệt trong việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

Thế mạnh đặc biệt trong việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đất feralit trên đá phiến, đá vôi chiếm diện tích lớn.

B. nguồn nước tưới đảm bảo quanh năm.

C. có nhiều giống cây trồng cận nhiệt và ôn đới.

D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.

D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.