Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nam Định.                                  B. Hải Dương.               C.     Hà Nội.                         D. Hải Phòng.

D. Hải Phòng.