Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Trung Bộ là

Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. rừng đặc dụng.          B. rừng phòng hộ.          C. rừng sản xuất.                D. rừng quốc gia.

B. rừng phòng hộ.