Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng các cảng biển của nước ta là

Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng các cảng biển của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                            B. vịnh Bắc Bộ.

C. vịnh Thái Lan.                                                               D. Bắc Trung Bộ.

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.