Loại gió nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta?

Loại gió nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tín phong bán cầu Bắc.                                                   B. Gió phơn Tây Nam.

C. Gió mùa Tây Nam.                                                           D. Gió mùa Đông Bắc.

A. Tín phong bán cầu Bắc.