Tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung lớn nhất trên hệ thống sông nào?

Tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung lớn nhất trên hệ thống sông nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.Sông Mă.
B. Sông Đồng Nai.
C. Sông Thu Bồn.
D. Sông Hồng.
D