Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Cam-pu-chi cả trên đất liền và trên biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Cam-pu-chi cả trên đất liền và trên biển?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. An Giang.                        B. Kiên Giang.                        C. Đồng Tháp.                     D. Cà Mau.

B. Kiên Giang.