Nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. A Vương.                           B. Thác Bà.                           c. Hòa Bình.                          D. Tuyên Quang.

A. A Vương.