Hướng chính để khai thác kinh tế biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Hướng chính để khai thác kinh tế biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đẩy mạnh khai thác, chế biến dầu khí.

B. phát triển giao thông vận tải biển.

C. tạo thế kinh tế liên hoàn giữa biển đảo và đất liền.

D. chú trọng phát triển du lịch biển đảo.

C. tạo thế kinh tế liên hoàn giữa biển đảo và đất liề