Khu vực chiếm tỉ trọng nhỏ, nhưng lại tăng nhanh trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta là

Khu vực chiếm tỉ trọng nhỏ, nhưng lại tăng nhanh trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khu vực Nhà nước.                                                     B. khu tư nhân

C. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.                           D. khu vực cá thể

B. sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ.