Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 4 - 5, cho biết Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc tỉnh

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 4 - 5, cho biết Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc tỉnh

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phú Thọ.                           B. Vĩnh Phúc.                      c. Yên Bái.                              D. Tuyên Quang.

A. Phú Thọ.