Vùng Đông Trường Sơn ờ nước ta có mùa mưa vào thu đông là do

Vùng Đông Trường Sơn ờ nước ta có mùa mưa vào thu đông là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có nhiều sườn đón gió biển thổi vào.                          B. ảnh hưởng của gió mùa hạ.

C. ảnh hưởng của gió mùa đông.                                     D. địa hình song song với hướng gió.

A. có nhiều sườn đón gió biển thổi vào.