Đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam là

Đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  thấp dần ra biển.

B.  phía đông là các cao nguyên badan phân tàng.

C.  phía tây là dãy Trường Sơn Nam.

D.  có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông - Tây.

D