Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành hàng không ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành hàng không ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ sở vật chất hiện đại hóa nhanh chong.

B. Mở nhiều đường bay thẳng đến các nước.

C. Ngành non trẻ nhưng phát triển rất nhanh.

D. Vận chuyển được khối lượng hàng hoa lớn nhất.

D. Vận chuyển được khối lượng hàng hoa lớn nhất.