Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh nào ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có bình quân đầu người trên 20 - 50 triệu đồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh nào ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có bình quân đầu người trên 20 - 50 triệu đồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội.                        B. Hải Phòng.                          C. Quảng Ninh.                       D. Vĩnh Phúc.

A. Hà Nội.