Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có nhiều vũng, vịnh nước sâu kín gió.                       B. bờ biển dài, có nhiêu quần đào.

C. dọc bờ biển có nhiêu cửa sông lớn                           D. nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.

D. nhiều bão và áp thấp nhiệt đới