Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đà Nẵng có mùa mưa vào

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đà Nẵng có mùa mưa vào

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hè thu.                               B. thu đông.                            C. đông xuân.                          D. xuân hè.

  B. thu đông.