Nguyên nhân nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn?

Nguyên nhân nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Xâm nhập mặn sâu.                                                       B. Bão hoạt động mạnh.

C. Diện tích mặt nước giảm.                                               D. Lượng mưa ngày càng giảm.

A. Xâm nhập mặn sâu.